Politică de confidențialitate

Site-ul theplusit.ro va pastra anonimatul surselor care doresc acest lucru. Sursa va fi divulgata doar atunci cand se primesc solicitari ale organelor de ancheta, daca este cazul. Prin urmare, înțelegem cât de important este să protejăm aceste informații și să vă informăm în legătură cu modul în care le vom folosi. Puteți alege să ne furnizați informații care sunt considerate date cu caracter personal. Sintagmă „date cu caracter personal” este folosită în această Politică cu referire la informații precum numele dvs., adresă de e-mail, adresă postală, numărul de telefon sau orice altă informație care v-ar putea identifică. Pentru a naviga în zonele publice ale acestui site nu este necesar să furnizați date cu caracter personal.

Close
Close